Endring - Motivasjon - Bevegelse

Velkommen til Movere Utvikling

Movere utvikling jobber innenfor flere fagområder, med fokus på heldøgns omsorgstjenester innenfor helse og sosialsektoren.

Vi samarbeider med Bufetat, barneverntjenesten i kommunen, barn, ungdom og familier, for å skape det rette tiltaket til rett tid.